Arnold Rosenthal, tiskárna látek

Česká Lípa
Moskevská
Česká republika
50°41'5.302"N14°32'38.573"E
č. 3603
Známá výška: 7 m   
Rok výstavby: 1908
Historie

Předměstskou část dnešní Moskevské ulice v České Lípě začal od přelomu 18. a 19. století proměňovat rozvíjející se průmysl. Nejvýznamnějším odvětvím, které se zde provozovalo, býval potisk kartounu. Jeho dějiny v této lokalitě lze vystopovat až do roku 1789. Jednu ze zdejších největších kartounek získal v poslední čtvrtině 19. století významný rakouský podnikatel v oblasti potiskování látek Arnold Rosenthal. Jeho podnik byl následně modernizován a rozšiřován, ruční potiskování pak postupně nahradil potisk strojový. Pro stále zvyšující se nároky na výkon strojů byla roku 1908 ve střední části areálu vybudována nová strojovna a kotelna, jejichž nejvýraznější součástí se stal i nový tovární komín. Ten se díky své výšce stal na následujících takřka sto let dominantou této části města.

Stavba nového energetického centra podniku byla schválena v březnu roku 1908 a již v polovině června téhož roku byla jeho realizace hotova. V kotelně umístěné v nitru areálu byl umístěn obří parní kotel s topnou plochou o 358 m2. Tovární komín sloužící k odtahu spalin byl pak situován blíže k ulici, v podstatě hned za ohradní zdí areálu. Pět let po jeho vybudování celá kartounka vyhořela a následně byla přestavěna do podoby čtyřpodlažních železobetonových budov v novoklasicistním stylu. V této podobě se, přes četné drobné přestavby a utilitární opravy, areál továrny dochoval v podstatě dodnes.

S podstatnou výjimkou továrního komína. 

Ten svému účelu sloužil i v následujících desetiletích, kdy areál ztratil svou původní náplň. Po několika změnách využití se zde po roce 1961 na dlouhá léta usídlil závod NAREX. Toto pojmenování areálu, přestože zde dnes již NAREX také nesídlí, je mezi místními vžité dodnes. Možná tomu napomohl i velký žlutobílý nápis se jménem podniku, který byl natřen na dřík komína. Nápis se ale dodnes, stejně jako komín v původní podobě, nedochoval. Přesto ale na něj najdeme i dnes v areálu vzpomínku.

Původní komín byl veskrze obyčejnou stavbou, jakých na počátku 20. století vznikly stovky. Na nízkém oktogonálním soklu byl vyzděn oblý podstavec z plných červených cihel zakončený zubořezem a římsou, na které navazoval oblý dřík z červených komínovek prostý jakýchkoliv ozdob zakončený obyčejnou hlavicí. Komín byl opatřený hromosvodem, patrně později pak po celé délce dříku stažený ocelovými pásy.

V průběhu roku 2001 byl ještě v době podniku NAREX Česká Lípa a.s. komín zdemolován, respektive byl odstraněn kompletně jeho dřík a horní část podstavce tak, že zůstala stát pouze jeho spodní část vysoká 7 metrů. Vzhledem k omezeným možnostem došlo pravděpodobně k postupnému rozebrání komína od hlavice dolů. Následně byl pozůstatek komína zakryt nízkou věžovitou střechou na půdorysu dvanáctistěnu s krytinou tvořenou pozinkovaným plechem. Do dřívějšího (ovšem patrně dodatečně vytvořeného) sopouchu bylo nově vloženo okno a čistící otvor při patě komína byl osazen dveřmi. Jeho interiér byl nově omítnut a do budoucna měl sloužit jako skladiště. V podstatě se v této podobě torzo komína dochovalo dodnes, ač pod novým majitelem v současnosti nevyužívané. 

Komín bývalé kartounky Arnolda Rosenthala představuje hned v několika ohledech výjimečný případ. Již samotné rozhodnutí ponechat nově zastřešenou spodní část komína je nezvyklé. Torzo se pak navíc řadí mezi nemnoho dalších komínových staveb u nás, u kterých je umožněn vstup do jejich interiéru – ač v tomto případě jen omezeně z důvodu umístění v dodnes funkčním výrobním areálu.

Přes některé dílčí demolice a přestavby se areál někdejší kartounky intaktně dochoval. Zachované torzo továrního komína je tak dnes alespoň relativně adekvátní náhradou za jeho dřívější zboření. Továrna, ale potažmo i celá Česká Lípa, jím přišla o jednu ze svých dominant svědčících o průmyslovém významu města v historii. Ta ale byla nahrazena novou, ač mnohem méně nápadnou, komínovou zajímavostí.

Zdroje informací

SOkA Česká Lípa, AM Česká Lípa, i. č. 2849.
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, Moskevská č.p. 8.

Arnold Rosenthal Kattun- und Tücherdruckfabrik, Wien und Böhmisch-Leipa um 1925. ImagedatabaseHohenems. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: http://images.jm-hohenems.at/wordpress/?_offset=560&imageId=6354.

BERAN, Lukáš: Arnold Rosenthal, tiskárna látek. Industriální topografie. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V008621.

Moskevská u Narexu. Böhmisch Leipa. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: http://www.bohmischleipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=188.

PUJMANOVÁ, Magdalena: Moskevskou ulicí za jejími domy a dávnými obyvateli. Vlastivědný spolek Českolipska. [citováno: 3. srpna 2020]. Dostupné z: http://vscl.cz/rok-2020#93.

Na základě sdělení Hany Rygerové, Festool s.r.o.


Zdroj: Projekt Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky (DG16P02B011), hlavní řešitel a kontaktní osoba projektu: Ing. Martin Vonka, Ph.D. – 224 357 165, martin.vonka@fsv.cvut.cz.
© Fakulta stavební, ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Code: M.i.X