Olověná huť, Stone Edge Cupola

Chesterfield
Belland Ln
Spojené království
53°11'53.866"N-2°29'58.528"W
č. 6769
Známá výška: 10 m   
Rok výstavby: 1770
Historie

Jedny z prvních továrních komínů ve Spojeném království se nenacházely u parních kotlů, ale u tzv. plamenných pecí v hutích, které se na jeho území běžně vyskytovaly od konce 17. století. Komíny měly nejen poskytnout dostatečný tah, ale byly situovány i v takové vzdálenosti od továrny, aby rozptylovaly škodlivé plyny z výroby. Staly se tak zřejmě vůbec prvními samostatně stojícími továrními komíny na světě. A právě nejstarší z dochovaných stojí v Chesterfieldu v huti Stone Edge. Postaven byl kolem roku 1770, má výšku 10 metrů a čtyřhranný kónický profil dříku je vyzděn z kamene. U terénu má rozměry 330 x 330 centimetrů. Z kouřovodů a ostatních výrobních budov se dochovala jen nepatrná torza.

U komína je osazena tabulka krátce informující o jeho obnově v roce 1979, která navíc uvádí, že se jedná o „nejstarší tovární komín v Británii“. Ačkoliv komín stojí uprostřed soukromého pozemku, vede kolem něj veřejná cesta. Komín je na seznamu tzv. zapsaných památek (scheduled monument), čímž se mu dostává uznání jako národně důležité stavby, která je chráněna před neoprávněnými změnami (tento status ochrany je podobný jako u typu tzv. budovy na seznamu – Listed building, jen se jedná o jinou legislativu zaměřenou na starobylé stavby spíše torzálního charakteru).

Zdroje informací

DOUET, James: Going Up in Smoke: The History of the Industrial Chimney. Victorian Society, 1989, s. 8.

Historic England. [citováno: 19. prosince 2019]. Dostupné z: https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1020718.

Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979, legislation.gov.uk. [citováno: 19. prosince 2019]. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/46/contents.


Zdroj: Projekt Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky (DG16P02B011), hlavní řešitel a kontaktní osoba projektu: Ing. Martin Vonka, Ph.D. – 224 357 165, martin.vonka@fsv.cvut.cz.
© Fakulta stavební, ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Code: M.i.X