SAPHIL, textilní továrna

Terrassa
Plaça de l'Anònima
Španělsko
41°33'54.85"N2°0'22.064"E
č. 6933
Známá výška: 36 m   
Rok výstavby: 1961
Historie

Ve městě Terrassa se nachází několik náměstí a hned na několika z nich je ústřední stavbou tovární komín. Podobnou roli hraje i komín výšky 37 metrů postavený v roce 1961 pro textilní továrnu společnosti Sociedad Anónima de Peinaje e Hilatura de Lana (SAPHIL). Na počátku 90. let byla továrna z velké části zbořena a prostor, který zabírala, prošel transformací. Vzniklo zde náměstí s velkým podílem zeleně a v místě bylo postaveno i několik nových domů. Část továrny byla zachována a přestavěna na supermarket.

Okolí komína, který zabírá půdorysnou plochu 430 x 430 centimetrů, je upraveno, poblíž jsou umístěny herní prvky pro děti. Původní továrnu připomíná bílý nápis na dříku: SAPHIL. Jako jeden z mála komínů ve městě má pod vrcholem vybudován ochoz.

Komín je dnes chráněn jako Kulturní statek místního zájmu.

(Obecně o průmyslu ve městě Terrassa a dochovaných továrních komínech se píše u jednoho z nejzdobnějších komínů města patřícího textilní továrně, ze které je dnes muzeum.)

Zdroje informací

Saphil, XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: www.xtec.cat/monografics/socials/xemene/s17.htm.

Chimenea Saphil, Arquiterrassa. [citováno: 27. ledna 2020]. Dostupné z: arquiterrassa.wordpress.com/2016/08/08/chimenea-saphil.


Zdroj: Projekt Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky (DG16P02B011), hlavní řešitel a kontaktní osoba projektu: Ing. Martin Vonka, Ph.D. – 224 357 165, martin.vonka@fsv.cvut.cz.
© Fakulta stavební, ČVUT v Praze. Všechna práva vyhrazena. Code: M.i.X