Kotelna

Olomouc
Mišákova
Česká republika
49°34'59.97"N17°15'4.58"E
č. 2639
Známá výška: 50 m   
Známá světlost: 130 cm   
Stavitel: Teplotechna n. p.
Historie

V olomoucké čtvrti Povel v ulici Mišákova se koncem 70. let 20. století plánovala výstavba několika bytových panelových domů. Jako zdroj tepla pro ně byla zvolena hnědouhelná kotelna s 50 metrů vysokým komínem. Projekt kotelny vypracoval v roce 1977 Státní ústav dopravního projektování, přičemž projekt nebyl původní, nýbrž zopakovaný z akce stavby v Litovli z roku 1976 (kotelna stojí dodnes). Investorem stavby se stal podnik Automatizace železniční dopravy Praha a realizace se ujal podnik Pozemní stavby Olomouc. Solitérně stojící komín se stal samostatnou dodávkou národního podniku Teplotechna.

Objekt kotelny byl postaven jako železobetonový skelet a obsahoval čtyři kotle vyrobené v roce 1981 na spalování hnědého uhlí. Komín založený na základové desce o průměru 800 centimetrů byl vystavěn dle typických zvyklostí národního podniku Teplotechna – na vysoký (ale nevýrazný) oblý podstavec, do kterého byl zaústěn kouřovod, navazuje strohý oblý dřík vyzděný z červených komínovek. V podstavci u terénu byla navíc realizována popílková výsypka přístupná otvorem z terénu. 

Svoji funkci ztratil komín v roce 1997, tedy v době, kdy byla kotelna přestavěna na výměníkovou stanici. I ta ale záhy ukončila činnost a objekt od města koupila soukromá společnost s tím, že transakce byla pod pokutou podmíněna demolicí komína. Nový majitel měl nicméně s komínem své plány a povedlo se mu obhájit si jeho zachování a demoliční závazek zrušit. V roce 2009 pak dostal stavební povolení na úpravy komína pro osazení technologického zařízení pro příjem a vysílání dat a o rok později byla realizace hotova. Z komína se tak stal jednoduše řečeno vysílač. I když nese telekomunikační technologii pro komíny typickým způsobem, tedy na dvou ocelových ochozech osazených na dřík, tak se přeci jen od podobně zařízených komínů odlišuje, a to díky zvolenému řešení cesty k zařízení. Pro přístup k nižšímu ochozu osazenému ve výšce 24 metrů bylo totiž zvoleno na naše poměry unikátní řešení –  Michal Příleský, jeden ze spolumajitelů, vnesl myšlenku vybudovat v průduchu točité schodiště. Není u nás známa žádná jiná realizace podobného rozsahu, která navíc ukazuje vhodný způsob osazení vertikální komunikace do nitra komína. S ohledem na zmenšující se průměr průduchu se k druhému ochozu ve výšce 47 metrů dá dostat již pouze standardně, a to po původních stupadlech doplněných bezpečnostní lištou. V komíně je instalováno umělé osvětlení a pro základní prosvětlení je navíc zastřešení komína řešeno transparentně. Zázemí technologie je umístěno v prostoru někdejší popílkové výsypky. Do komína byly nově vybourány tři otvory a osazeny dveřmi. Otvor nad výsypkou slouží jako vstupní otvor do průduchu, další otvory na úrovních jednotlivých ochozů pak umožňují výstup ven. 

Vřetenové točité schodiště je ocelové, vřeteno je opřené do železobetonového základu komína a je po výšce kotveno trubkami do zdiva ochranného pouzdra. Stupně a podesty jsou z pozinkovaných pororoštů. Schodiště má dva poloměry (dle toho, jak se postupně s výškou komínový průduch zužuje)  a nejprve začíná s poloměrem 80 a pak pokračuje 70 centimetrů. 

Náklady na stavební úpravy a rekonstrukci komína stály kolem 1,1 milionu Kč bez DPH, z toho 350 tisíc Kč bez DPH stálo vnitřní ocelové schodiště.

Zatímco komín fungoval jako vysílač, byla v roce 2013 zbořena někdejší kotelna a na uvolněném místě byl postaven bytový dům, který jí půdorysně i hmotově přibližně odpovídal. V roce 2014 byl dům se svou červenou vizuální dominantou dokončen. Komín se stal součástí vstupního atria, do kterého svým půdorysem částečně zasahuje. Do komína se vstupuje po nové lávce osazené v atriu navazující na centrální schodiště domu. Obyvatelům domu je ale nepřístupný, není ani jejich majetkem, slouží nadále jen svému účelu vysílače.

Zdroje informací

Statutární město Olomouc, Odbor stavební, č.p. 541.

Podnikový archiv EMPECOM, s.r.o., neinventarizováno.

Sdělení Martin Volmut (EMPECOM, s.r.o.)