Papírna Bří Poráků Svatý Prokop

Loučovice
Česká republika
48°37'20.377"N14°14'37.602"E
č. 3571
Známá výška: 35 m   
Stavitel: Ant. Dvořák a K. Fischer
Rok výstavby: 1902
Rok demolice: 2016
Historie

Území jižního cípu naší republiky nikdy nebylo příliš průmyslové, dnes zde tedy narazíme na zděný tovární komín spíše zřídka, a když už, tak především ve větších městech, jako například v Českém Krumlově. Dostatečné zásoby dřeva a dostupnost vody z Vltavy nicméně daly vzniknout několika papírnám. A hned dvě vznikly na území Loučovic, malé obce rozložené u Vltavy kousek pod dnešní hrází lipenské přehrady.

A právě díky papírenskému průmyslu zažily Loučovice velký rozmach, a to konkrétně po roce 1885, kdy zde Arnošt Porák založil první papírnu. Továrna zvaná Vltavský mlýn se rychle rozvíjela a rozšiřovala, a tak nakonec došlo v roce 1903 výše proti proudu řeky Vltavy v místě zvaném Svatý Prokop ke zprovoznění další papírny, respektive továrny na karton a lepenku.

Pro ní v roce 1902 postavila společnost Ant. Dvořák a K. Fischer tovární komín výšky 35 metrů se světlostí 180 centimetrů a zároveň provedla i zazdívku dvou kotlů. Architektonicky byl komín proveden dle tehdejších zvyklostí stavitelské firmy. Oblý komín se štíhlostí 1 : 9,2 se klasicky skládal z podstavce a dříku doplněného o mohutnou hlavici, přičemž zdivo z komínovek bylo v rámci některých říms doplněno o několik druhů tvarovek. Zvláště nadstandardně pak byla pojata hlavice, nejenže byla dozdobena dvěma řadami zubořezu, ale i žlutým ornamentem. Velmi podobným způsobem byla touž firmou ztvárněna hlavice komína vystavěného v přibližně stejné době v Červených Pečkách na Kolínsku v továrně na cihlářské a šamotové výrobky.

Papírna byla v provozu až do roku 2010. V roce 2015 byla kompletně srovnána se zemí (o něco dříve zmizela i starší továrna Vltavský mlýn). Komín trčel na volné ploše ještě chvíli bez své továrny, až na počátku roku 2016 nakonec také padl.

Loučovice tak přišly o svůj poslední zděný komín (z několika dříve stojících). Třebaže je v obci průmyslová stopa patrná v podobě dělnické kolonie či podnikové vodní elektrárny, viditelný symbol ze starých dob tak již chybí. Byla tak promarněna jedinečná šance ponechat komín jako připomínku místního průmyslu a továren, se kterými byly spjaty celé generace místních obyvatel. V obci zůstal jen tvárnicový komín typu Z vysoký 110 metrů patřící místní teplárně.

Na místě někdejší továrny a komína je dnes skladiště dřeva.

Zdroje informací

SOkA Český Krumlov, Archiv obce Loučovice (1827) 1920–1941, neinventarizováno.

SOkA České Budějovice, Vltavský mlýn Bratří Poráků, k. s., Loučovice (1884–1945), kniha č. 6.

Tovární komíny, vodojemy na komínech, rekonstrukce, katalog firmy Ing. V. Fischer & spol., Letky, p. Libčice n. Vlt.. Katalog referencí společnosti, nedatováno, nestránkováno.

ANDERLE, Jiří: Historie papírny Loučovice „Vltavský mlýn“ Bratři Porákové, továrna na papír a lepenku Loučovice. [citováno: 17. září 2017]. Dostupné z: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_loucov.xml.