Cukrovar

Brodce
Česká republika
50°19'27.721"N14°51'56.977"E
č. 3588
Známá výška: 60 m   
Známá světlost: 230 cm   
Rok výstavby: 1910
Rok demolice: 2016
Historie

Cukrovar byl založen v obci Horky v roce 1871 a v provozu setrval až do roku 1994 (v té době byl již součástí katastru obce Brodce nad Jizerou). V roce 2004 došlo ke zbourání všech výrobních budov a zůstal stát jen 60 metrů vysoký komín se světlostí 230 centimetrů. Ten opuštěný a chátrající stál na volném pozemku přes deset let než došlo se změnou vlastníka k jeho demolici. Komín – dominanta viditelná z nedaleké dálnice D10 – byl na základě platného demoličního výměru z roku 2003 odstřelen 10. září 2016.

Asekurační odhad staveb z roku 1931 a 1941 poodhaluje stáří komína a datuje jej do roku 1910. Komín je pak popsán takto: „Nachází se na dvoře továrním mezi objekty č. 4, 7 a 10 (pozn.: budova č. 4 – varná síň, č. 7 – elektrárna, č. 10 – uhelná věž), jest proveden z režného zdiva cihelného, v soklu osmihranný, v dříku průřezu kruhového. Sokl ukončen jest bohatěji vykládanou režnou římsou a komín jest celý zevnitř i zvenčí vyspárovaný cementovou maltou. Hromosvod pozůstává z jedné jímací tyče, 3,00 m vysoké a svodného vedení, které jest na zdivo komínové připevněno. Výška soklu obnáší 11,20 m, výška dříku 49,00 m. Uvnitř roury osazeny jsou stoupací železa.“ Lze jen dodat, že komín byl dozdoben v dolní části dříku a v rámci hlavice propracovaným ornamentem – převládající barva komínovek byla červená, ornament pak tvořila barva žlutá a černá.

V roce 2017 byla po demolici zahájena novým majitelem stavba logistického centra. Potenciál komína jako jediného pozůstatku po cukrovaru a jako vysoké a výrazné stavby viditelné z širého okolí a přilehlé dálnice tak nebyl bohužel využit.

Zdroje informací

NA Praha, Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického v Praze, kniha 192.

NEUMANN, K. C.: Průvodce kolektivní výstavou průmyslu cukrovarnického v Čechách na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze 1891, Praha 1891, s. II. 8.

FRONĚK, Daniel: Spolkový rolnický cukrovar Horka. Industriální topografie. [citováno: 5. září 2018]. Dostupné z: http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V000011.