Bratři Havelkové, lihovar

Třemošnice
1. máje
Česká republika
49°52'0.769"N15°34'49.305"E
č. 478
Známá výška: 25 m   
Známá světlost: 65 cm   
Rok výstavby: 1903
Historie

K ronovskému velkostatku přináležel mimo jiné hospodářský dvůr v Třemošnici, jeho součástí byl lihovar v čp. 49. Ten ale kapacitně nevyhovoval, a tak se v roce 1903 rozhodli noví pachtýři bratři Havelkovi stávající budovy přestavět, vybavit novou technologií a rozšířit o malou přístavbu obsahující sklad lihu a brambor. Při přestavbě byl odstraněn i starší tovární komín. 

Plány lihovaru pro denní výrobu 4 hektolitrů lihu při dvou zapářkách připravila firma Novák & Jahn. Tato pražská továrna na stroje vypracovala i plán komína výšky 25 metrů se světlostí 65 centimetrů a jeho statický výpočet. Součástí projektu byl i parní stroj o výkonu 10 HP a nový parní kotel cornwallského typu o topné ploše 35 m2 a přetlaku 6 atmosfér. 

Jelikož nedlouho před stavbou komína došlo roku 1901 ke zpřísnění, respektive upřesnění pravidel při stavbě komínů, byly při povolování komína c. k. okresním hejtmanstvím zdůrazněny dvě důležité podmínky, a to: „Dříve nežli se postavený komín použije, jest žadateli zažádati o kolaudační komisi, při které přizván bude komínář, který veškeré rozměry komíny zjistí. Kdyby rozměry tyty nebyly správně dle plánu a výpočtu odpovídající, nařídí se ihned snesení komína.” a že „žadatel jest povinen zadati stavbu osobě v Rakousku ku provedení vysokých komínů oprávněné”.

V souvislosti s přísnějším režimem povolení stavby byl podrobně zkontrolován i statický výpočet. Sice prokázal, že komín vyhovuje na tlaková namáhání a stabilitu, ale chyběla část s výpočtem namáhání v tahu. O tyto hodnoty jej dodatečně po komisionálním řízení doplnil c. k. vrchní inženýr Heyer a zjistil, že komín nevyhovuje na tahové namáhání ve spodní části komína. Výsledem tak byl nový návrh obsahující zesílení zdiva podstavce a v dolní části dříku tak, aby komín požadavkům vyhověl. 

V listopadu 1903 došlo ke kolaudaci lihovaru. Zděný komín měl být dle plánů postaven na základech starého komína, je solitérně stojící, má podstavec o čtvercové základně a oktogonální dřík osazený masivní hlavicí. Při kolaudaci se potvrdilo, že komín byl postaven dle upraveného plánu. U terénu má podstavec šířku 290 centimetrů, dřík v dolní části má šířku 235 centimetrů a v hlavě 125 centimetrů. 

Po znárodnění se z lihovaru stala sušárna brambor, která byla na přelomu 80. a 90. let nahrazena výrobou různých krmivových směsí a pěstírnou žampionů. V druhé polovině 90. let byl areál opuštěn. 

Významný mezník pro další osud lihovaru lze spatřit v roce 2007, kdy s příchodem nového majitele začaly být budovy lihovaru opravovány. Hlavní rekonstrukce proběhla v letech 2010–2013, kdy v lihovaru vzniklo sportovně rekreační centrum s restaurací a hotelem. Majitel komín opravil a na podnikovém webu o něm hlásá, že je to „orientační bod pro široké okolí a malebně dotváří reliéf města“.

Okolí podstavce je dnes vkusně upravené, obklopuje jej udržovaný trávník a květinový záhon, posedět lze na lavičce. Navíc z jedné strany zasahuje do chodníku, takže jej hosté nemohou při cestě do budov minout.

Zdroje informací

SOkA Kutná Hora, Okresní Úřad Čáslav, inv. č. 1880.

Historie objektu, SRC Lihovar. [citováno: 19. března 2020]. Dostupné z: http://www.lihovartremosnice.cz/historie-objektu_24.