Továrna lučebnin a léčiv, B. Fragner

Praha
Česká republika
50°3'39.502"N14°32'51.365"E
č. 3151
Známá výška: 30 m   
Známá světlost: 100 cm   
Stavitel: Ing. V. Fischer a spol.
Rok výstavby: 1930
Rok demolice: 1991
Historie

Nově vystavěná továrna Benjamina Fragnera dle projektu architekta Jaroslava Fragnera zahájila provoz v srpnu 1930, přičemž firma Ing. V. Fischer a spol. pro ni vybudovala komín výšky 30 metrů se světlostí v koruně 100 cm a nádrží o objemu 45 m3 ve výšce 23 metrů nad terénem. Statický výpočet pochází ze dne 25. března 1929.

Komín byl založen na základové desce tloušťky 70 cm a průměru 4,7 metru. Nadzákladové zdivo s napojeným kouřovodem mělo výšku 180 cm. Na něj navázal 2 metry vysoký sokl o průměru u terénu 3,2 metru a dále pak pokračoval oblý dřík s konicitou 5 %.

Rezervoár napájela voda ze dvou studní a užívala se pro ústřední topení parou o nízkém tlaku, vodovod a další provozní potřeby.

V areálu se měl podle návrhu architekta Jaroslava Fragnera vybudovat ještě jeden tovární komín s vodojemem, a to nadmíru zajímavý. Dva komínové dříky měly podepírat jeden společný vodojem nesoucí iniciály zakladatele firmy Benjamina Fragnera – „BF“.

V rámci státního podniku Léčiva bylo 12. listopadu 1990 vydáno povolení k demolici několika budov v areálu včetně již nepotřebného komína sloužícího v minulosti spalovně pevných odpadů. Demolici provedlo Středisko výškových a speciálních prací TJ Břevnov.

Zdroje informací

Martin Vonka – Robert Kořínek, Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura, Praha 2015.

Jaroslav Jásek – Jaroslav Beneš, Pražské vodní věže, Praha 2000, s. 74–75.

Továrna lučebnin a léčiv v Dolních Měcholupech. Stavitel XIII, 1932, s. 17–21.

Zprávy z kruhů farmaceutických, Národní listy LXXI, 1931, č. 67, 8. 3., příloha, s. 3.

Josef Stocký – Emil Ženatý (eds.), Sedmdesát let technické práce: sborník vydaný k jubilejnímu sjezdu československých inženýrů v Praze roku 1935, Praha 1935, s. 328.

Úřad městské části Praha 15, archiv Odboru stavebního.