Cihelna - Praha 6
Sušárna, sklad a balírna chmele, Pfister & Wüstl - Žatec
Cukrovar - Žleby

TOVÁRNÍ KOMÍNY

dokumentace – ochrana – nová využití

 Projekt Ministerstva kultury ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity - NAKI II: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů
jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky.