Spolek pro chemickou a hutní výrobu - Mělník
Společenský pivovar pražských sládků v Praze - Praha 4
Cukrovar - Brodek u Přerova

TOVÁRNÍ KOMÍNY

dokumentace – ochrana – nová využití

 Projekt Ministerstva kultury ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity - NAKI II: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů
jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky.