Česká továrna na umělé hedvábí - Lovosice
Akciové strojírny - Slaný
Elektrárna Tušimice I - Tušimice

TOVÁRNÍ KOMÍNY

dokumentace – ochrana – nová využití

 Projekt Ministerstva kultury ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity - NAKI II: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů
jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky.