O projektu

Tovární komíny – dokumentace, ochrana, nová využití

 

Projekt Ministerstva kultury ČR: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky.

 

Hlavním cílem řešení navrženého projektu je identifikovat, prozkoumat, evidovat a prezentovat jedny z významných, ohrožených, rychle mizejících a specifických staveb průmyslového dědictví – továrních komínů. Projekt má podnítit snahu o zachování a nové využití této nedílné součásti kulturního dědictví.

Konkrétní cíle projektu jsou:

- Identifikace, evidence a hodnocení továrních komínů ve vztahu k jejich kulturní a historické hodnotě, jedinečnosti a autenticitě.

- Plošné zmapování továrních komínů na území České republiky a identifikace těch ohrožených a hodnotných komínů, provedení stavebně-historických a technických průzkumů, zajištění archivních dat především v podnikových archivech, vytvoření dokumentace stávajícího stavu u vybraných komínů, zajištění původní obrazové, stavební a jiné dokumentace řešených komínů a příslušných provozů (např. kotelny), vytvoření obrazové dokumentace současného stavu – digitalizace, evidence a archivace zjištěných dat a získaných dokumentů.

- Vytvoření databáze hodnotných a ohrožených továrních komínů včetně těch, které byly cíleně zachovány pro budoucí generace bez, či s další přidanou funkcí, kritické zhodnocení konkrétních řešení.

- Vytvoření reprezentativních návrhů rekonstrukcí a konverzí vybraných existujících továrních komínů s ohledem na jejich hodnotu, původní účel, širší vztahy a koncepci budoucího rozvoje daného území.

- Pozitivní motivace veřejnosti ve snaze zajímat se o komíny, nabuzení zájmu o komíny u jejich majitelů s cílem zvýšit šance na jejich zachování jako součásti národní a evropské kultury.

- Zajištění prezentace dosažených výsledků pro odbornou i laickou veřejnost ve formě specializované mapy, publikací, videí, konferencí a výstavy.

- Využití výsledků výzkumu v oblasti vzdělávání – např. v existujících oborech FSv ČVUT v Praze.

Projekt je řešen v období 2016-2020.